Field Runner is based on a real story in Vietnamese history: Kim Dong (http://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Dong)

In 1939, 10-year-old Kim Dong was already fully fledged in the service of the revolution by delivering secret letters to the local guerrillas and helping revolutionary soldiers join hidden troops into the remotest parts of the mountainous province.
On one occasion, when Kim Dong was carrying some particularly important documents, he stumbled across troops acting on the side of the French.

Enter as Kim Dong in the game, you will have to avoid obstacles like thorns, fire, wild animals … to delivery letters on safety station. At the same time, on the trip, you have to try to collect coins and fruit to buy more live.

Features:
- 4 maps: jungle, mountain. Field and city will be added in next release.
- 2 modes: Mission and endless.
- Shop: you can buy points, exchange between points and lives. Ads will be removed when buying any package.
- Mini game can help you to earn more points / lives.
- Reset level: You can start all over again by using reset button in level selector

<
>

Download

Vietnamese version – Bản tiếng Việt

Kim Đồng là game dựa trên câu truyện có thật trong lịch sử Việt Nam: Kim Đồng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_%C4%90%E1%BB%93ng)

Kim Đồng được giao nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng, chuyển thư từ. Trong một lần đi liên lạc, phát hiện có địch ( thực dân Pháp ), Kim Đồng đã đánh lạc hướng bọn địch để các bạn của mình đưa bộ đội về căn cứ được an toàn.

Nhập vào vai Kim Đồng trong game, các bạn sẽ phải vượt qua nhiều chướng ngại vật như chông gai, lửa, thú dữ … để đưa thư về trạm an toàn. Đồng thời, trên đường đi, bạn phải cố gắng thu thập tiền và hoa quả để mua mạng.

Các tính năng chính của game:
- 4 maps: rừng rậm, băng đá. Cảnh đồng quê và thành phố sẽ được cập nhật trong phiên bản sắp tới
- 2 chế độ chơi: Chơi theo nhiệm vụ và chơi mãi mãi.
- Hỗ trợ shop để mua điểm, mạng. Quảng cáo sẽ tự động được gỡ bỏ khi bạn mua bất kỳ gói nào.
- Mini game giúp bạn có thể cầu may kiếm thêm điểm/mạng
- Bạn có thể chơi lại game từ đầu bằng cách nhấn vào nút Xoá level

<
>

Download

2 Comments